Jaarverslagen
Jaarverslag Stichting Mutende 2014

Financiële overzichten
Begroting 2015

Beleidsplannen
Beleidsplan Stichting Mutende 2015-2016

RSIN nummer Stichting Mutende: 816126793
Stichting Mutende heeft geen beloningsbeleid voor de bestuursleden, alleen reiskosten worden incidenteel vergoed.

Giften Mutende
Zijn welkom op bankrekening : NL12RABO0380410850
N.B. Geeft u voor een specifiek project, meld dit dan bij uw storting, uw gift gaat voor de volle 100% naar zijn bestemming!