Giften voor Mutende zijn welkom op rekeningnummer: NL12RABO0380410850
Geeft u voor een specifiek project, meld dit dan bij uw gift. Deze gaat dan voor 100% naar zijn bestemming!