Stichting Mutende is opgericht op 14 februari 2000 te Maarssen met als algemeen doel het materieel en financieel ondersteunen van personen uit ontwikkelingslanden in het volgen van opleidingen, teneinde het geestelijk en maatschappelijk functioneren van deze personen te bevorderen.

In de praktijk wil Mutende zich richten tot mensen die direct of indirect mee werken aan de verbreiding van het evangelie, zoals Jezus ons opriep in het zendingsbevel in Mattheüs hoofdstuk 28.

De donaties aan Stichting Mutende gaan voor 100% naar de projecten waarvoor ze gegeven worden. De projecten worden met regelmaat bezocht, daardoor onderhoudt Mutende goede banden met lokale contacten.

Op dit moment brengt Mutende haar doelstelling tot uitdrukking door verschillende onderwijsprojecten te steunen in Zambia, deze staan in detail bij Projecten.

Bestuur

Voorzitter: Ruben Bijl
Penningmeester: Reinette van der Maas
Fondswerving: Keesjan van der Maas
Secretaris: Florian Zoet
PR: Nathan Korfker