Seed for Feed

Seed for Feed is een programma ter ondersteuning van gezinnen die weeskinderen opvangen. Door dit programma kunnen deze gezinnen in hun eigen levensonderhoud voorzien en is een wees verzekerd van onderwijs en kleding. Dit programma wordt gecoördineerd door onze partner Miloso Training Centre.

'Verandering begint bij onderwijs'

Mutende heeft zich ongeveer tien jaar geleden aangesloten bij het Seed for Feed programma. In dit programma ontvangen gezinnen die een weeskind opvangen zaaizaad en kunstmest. Hiermee kunnen ze maïs verbouwen en zo in hun eigen voedsel voorzien.

Mutende heeft zich ongeveer tien jaar geleden aangesloten bij het Seed for Feed programma. In dit programma ontvangen gezinnen die een weeskind opvangen zaaizaad en kunstmest. Hiermee kunnen ze maïs verbouwen en zo in hun eigen voedsel voorzien. Daarnaast kunnen zij de maïs via Miloso Training Centre verkopen en zo geld verdienen. Met dit geld wordt het schoolgeld en alle andere dingen die het weeskind nodig heeft betaald. De ouders ontvangen ook verschillende trainingen op het gebied van landbouw en budgetering. Op deze manier is de hulp die geboden wordt ook effectief. 

Mutende ondersteunt via haar donateurs al vanaf 2008 22 wezen en dus ook 22 gezinnen via dit project. Er dreigt nu een tekort waardoor Mutende niet alle 22 wezen kan blijven ondersteunen. Maar u kunt hierbij helpen! Voor €150 per jaar wordt een wees en een heel gezin ondersteund, niet alleen met materialen, maar ook met begeleiding en trainingen. Maakt u het verschil in het leven van een weeskind? Door middel van uw steun kan het toekomstperspectief van een weeskind ingrijpend veranderd worden.

Steun Seed for Feed

Doneer direct en help aan het Seed for Feed project.